Banregler

Regler finns anslagna i lokalen.

Alla hjälps åt att hålla ordning och vända bilar efter körning.