Styrelsen

Detta är vår styrelse i föreningen.

Ordförande: Lars Lundberg ord@tunaracehouse.se 

Kassör: Jessica Sipola  faktura@tunaracehouse.se

Sekreterare: Jessica Sipola sek@tunaracehouse.se

Ledamöter:  Linus Karlsson, Henrik Sjölin, Mattias Jönsson
Suppleanter