Medlemsansökan

Här ansöker du om att bli medlem.

Du väljer om du vill bli medlem som kommer att köra eller om du bara vill vara med i klubben.

Medlemskapet löper per kalenderår och kostar:

Barn: 200:- per år
Vuxen 300:- per år
Familj 500:- per år (Boende på samma adress)

Års trackfee: 1700:-
Års trackfee familj: 1700:- + 400 boende på samma adress

Vänligen kontakta: info@tunaracehouse.se angående medlemsansökan